Nodejota skate Jaunolaines kultūras namā

24. martā plkst. 17.00 Jaunolaines kultūras namā notika Pierīgas novadu tautas deju kolektīvu skate. Jaunolainē uzstājās Ķekavas, Babītes, Salaspils, Mārupes, Olaines, Ikšķiles un Baldones dejotāji. VPDK Mārupieši gan D, gan E grupas dejotāji ieguva augstākās pakāpes diplomus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *